Inflation och sparande

Vad är inflation? Det som menas med ordet inflation är att pengar över tid blir mindre värde. Din köpkraft som konsumt minskar med andra ord. Rent praktiskt kan det handla om att mjölken på ICA blir dyrare eller att din lön blir mindre värd. Oftast brukar man tala om en inflation på 2%, det har att göra med att Riksbanken i Sverige har som mål att inlfationen ska ligga där omkring. Anledningen till just 2% är för att man anser att det är en bra balansgång i pengars värde och balans i in- och utlåning. Inflationen gör nämligen också att bolån minskar övertid, därför har vi sett många bli rika på sina hus och lägenheter sedan fastighetskrisen 1990 och framåt. Ränteavdraget på 30% har givetvis hjälpt till att öka fastighetspriserna, liksom den lägre fastighetsskatten.

Hur uppkommer inflation?

Inflationen ökar när centralbanker i länder och världsdelar skapar och trycker pengar. När pengarna eller också kallad penningmängden ökar kraftigt minskar också penningvärdet. Effekten av det minskade penningvärdet är att den generella prisnivån stiger. Varor och tjänster blir dyrare, liksom fastigheter och guld.

För att inflationen ska vara stadig måste centralbankerna och vanliga banker skapa mer pengar och därmed öka penningmängden. Då kommer mer pengar cirkulera i ekonomin och förhoppningsvis skapar den ökade penningmängden en vilj att investera för tillväxt. Alla dessa pengar måste ju ta vägen någonstans och oftast försvinner pengarna in i sparkonton, aktier, obligationer, korta- och långa räntefonder, vanliga fonder, fastigheter, mark, start av företag, konsumtion i form av resor, prylar eller en ny bil osv.

Hur skyddar jag mig för inflation

En vanlig fråga med ett enkelt svar. Om du vill skydda dig från att inflationen ska äta upp dina pengar med 2% per år måste du placera pengarna någonstans där du får en högre ränta än 2%. Ett vanligt tryggt alternativ där du kan få ut pengarna när du vill är sparkonton med bästa räntan.