Ränta på ränta effekten

Om du sätter in 50 000 kronor på ett sparkonto på till exempel på 4Spar, där du kan få en rörlig sparränta på 6 % årligen, så kommer dina pengar på kontot att öka enligt tabellen nedan (i tabellen innebär t.ex. år 1 att du har låtit dina pengar sitta inne på kontot under ett helt år):

År Kapital (kr) Ränta (kr) Summa (kr)
1 50 000 50 000 ∙ 0,06 = 3 000 53 000
2 53 000 53 000 ∙ 0,06 = 3 180 53 180
3 53 180 53 180 ∙ 0,06 = 3 190,80 53 190,80

Om du på det skulle månadsspara 500 kr till en räntesats på 6% så skulle du ha 171 174.53 kr på ditt konto om 10 år. Då kommer du ha satt in 110 000.0 kr och erhållit 61 174.53 kr som ränteinkomst. För att se vilka sparkonton du kan få en sådan avkastning från, se listan över bästa sparräntan.