Bankgarantin ändrad till 950 000 kronor

Svenska insättningsgarantin på sparkonton har nu ändrats till det bättre. Den nya lagen säger att dina sparpengar är skyddade upp till 950 000 kronor istället för tidigare 100 000 euro. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2016 och ska underlätta för privatsparare samt öka tryggheten i systemet. Eftersom skyddet nu bestämds av vår egna valuta så minskar risken för svenska sparare.

Snabbare handläggning av dina pengar
Förutom att ändra valuta för bankgarantin så påskyndas även handläggningen för att ersätta sparare, från 20 till 7 arbetsdagar. Även denna punkt minskar risken eftersom du får tillbaka dina pengar fortare. Men det är ändå klokt för oss som sparar på sparkonton att sprida ut vårt belopp på flera konton. Har du mer än 950 000 kronor på ett sparkonto så bör du även flytta pengar till fler konton. Skyddet gäller endast per person och bank.

Det är fortfarande Riksgälden som ansvarar för ersättningen ifall en bank eller kreditföretag går i konkurs.

Konton utan garanti
Gör du en insättning hos ett inlåningsföretag utan insättningsgaranti så kan du i värsta fall förlora dina pengar vid en konkurs. Sådana konkurser är ovanliga men risken finns alltid. Därför får du alltid en bättre sparränta för att kompensera den  högre risken.

Hur fungerar garantin?
Varje år betalar alla företag som har bankstatus i Sverige en avgift till Riksgälden. Myndigheten förvaltar sedan kapitalet i en fond vars syfte är att användas för utbetalningar i bankkriser. Förutom denna reservfond har även EU beslutat om att banker ska en högre kapitalanskaffning, det vill säga ett större eget kapital. Därmed har banker ett större skydd vid kreditförluster innan kapitalet tar slut och de går i konkurs. Läs mer om insättningsgaranti här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *